แนวทางเกี่ยวกับการเลือกเสาเข็มไมโครไพล์

เป็นที่ทราบและยอมรับกันดีว่าการสร้างอาคาร บ้าน หรือโครงสร้างคอนกรีตให้ดีนั้นต้องมีไมโครไพล์และฐานโครงสร้างใต้ดินที่แข็งแรงมากรองรับอาคาร นี่คือสิ่งที่ทำให้การตอกเสาเข็มมีความสำคัญมาก การตอกเสาเข็มเป็นเทคนิคที่ผู้รับเหมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อวางรากฐานที่ลึกสำหรับโครงสร้างเช่นอาคาร การตอกเสาเข็มและตอกเสาเข็มไม้ คอนกรีต หรือเหล็กลงในดินลึกของพื้นดิน ผู้รับเหมาตอกเสาเข็มสามารถให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งแก่โครงสร้างอาคารในระดับฐานรากไมโครไพล์ ซึ่งเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับโครงการก่อสร้างใดๆ

ไมโครไพล์สภาพของดินที่อยู่ใต้ดินทันที

ทั้งหมดนี้จำเป็นต้องนำมาพิจารณาก่อนที่จะเริ่มกระบวนการตอกเสาเข็มไมโครไพล์ แทนที่จะใช้ฐานรากแบบตื้น ฐานรากแบบลึกจะใช้ในการถ่ายโอนภาระของโครงสร้างไปยังชั้นดินที่ลึกกว่าและแข็งแรงกว่าซึ่งมีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงและสามารถรับน้ำหนักได้ จึงช่วยพยุงโครงสร้างได้ดี วัสดุตอกเสาเข็มที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ ไม้ คอนกรีต หรือเหล็ก เสาเข็มคอนกรีตสำเร็จรูป เสาไม้แนวตั้ง เสาเข็มเหล็กแผ่น และเสาเข็มไม้ เป็นต้น

เสาเข็มไมโครไพล์ของวัสดุที่เลือกอาจถูกเจาะหรือตอกลงไปในดิน ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการรับน้ำหนักของโครงสร้าง วิศวกรธรณีเทคนิค วิศวกรโครงสร้าง ช่างฟิตไซต์ & โฟร์แมน ผู้รับเหมาพื้นที่ ตลอดจนสมาชิกในทีมอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่ก่อสร้างมีบทบาทเฉพาะตัวในการออกแบบ วางแผน ทำความเข้าใจ และปรับปรุงงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขุด การตอกเสาเข็ม และสร้างโครงสร้างที่แข็งแรง

รูปแบบและรูปแบบต่างๆ ของเทคนิคการตอกเสาเข็มได้

รับการว่าจ้างและใช้งานโดยผู้รับเหมารายใหญ่ทั้งหมด นักพัฒนาที่อยู่อาศัย & วิศวกรที่ปรึกษา ฯลฯ ในการก่อสร้างและการจัดตั้งโครงการเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการค้าปลีกและการก่อสร้างถนน โครงการทางทะเล ฯลฯ เสาเข็มชนิดต่างๆ สามารถแยกความแตกต่างจากกันได้ โดยขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วัสดุหรือวิธีการ/เทคนิคเฉพาะที่นำมาใช้ เป็นต้น ในพื้นที่เปียกชื้นที่ไม่สามารถใช้ฐานรากแบบเดิมได้

วิศวกรสามารถออกแบบชุดเสาเข็มไมโครไพล์ที่รองรับโครงสร้างที่ไม่สามารถสร้างได้ด้วยวิธีการก่อสร้างปกติ เสาเข็มขนาดใหญ่อาจมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่สิบสองนิ้วขึ้นไป และยาวสามสิบ สี่สิบ ห้าสิบหรือแม้แต่หนึ่งร้อยฟุตหรือมากกว่านั้น การออกแบบขึ้นอยู่กับประเภทของดิน เห็นได้ชัดว่าเสาเข็มไมโครไพล์ขนาดดังกล่าวต้องติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เครื่องตอกเสาเข็ม เราทุกคนเคยเห็นคนขับนั่งอยู่ที่ไหนสักแห่งและได้ยินเสียงตุ้บที่คุ้นเคย เมื่อค้อนกระทบยอดเสาเข็ม ตอกเสาเข็มให้ลึกลงดินในแต่ละครั้งที่กระแทก ในที่สุดค้อนก็จะไม่สามารถตอกเสาเข็มต่อไปได้

ไมโครไพล์
This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.