บ้านเดี่ยวศรีราชาหากกำลังวางแผนดัดแปลงหรือเปลี่ยนที่อยู่อาศัย

การอนุญาตการวางแผนต่อเติมบ้านไม่จำเป็นเสมอไป บ้านเดี่ยวศรีราชาแต่สิ่งสำคัญคือต้องค้นหาสิ่งที่จำเป็นในแต่ละกรณี หลายคนคิดว่าการขออนุญาตจะเป็นงานที่ยาก บ้านเดี่ยวศรีราชาแต่ถ้าคุณปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องและอยู่ในขอบเขตที่อนุญาต มันก็ไม่น่าจะยาก ทางที่ดีควรตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าคุณทำหรือไม่ต้องการการอนุญาตการวางแผนก่อนที่จะเริ่มดำเนินการใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาคุณไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องขออนุญาต

วางผังหากพื้นที่ของที่ดินที่ส่วนต่อเติมครอบคลุมไม่เกินครึ่งหนึ่งของที่ดินรอบบ้านที่มีอยู่ และความสูงของส่วนต่อเติมจะไม่เกินความสูงของส่วนที่มีอยู่ หลังคาหากคุณกำลังวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงหลังคาที่มีอยู่ บ้านเดี่ยวศรีราชาคุณจะต้องได้รับอนุญาตหากทรัพย์สินของคุณและส่วนขยายที่วางแผนไว้หันหน้าเข้าหาทางหลวง บ้านเดี่ยวศรีราชาจำเป็นต้องได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมเมื่อคุณวางแผนส่วนขยายและต้องการหลีกเลี่ยงการยื่นขออนุญาต

หากคุณกำลังวางแผนดัดแปลงหรือเปลี่ยนปล่องไฟ ท่อระบายอากาศ

คุณสามารถดูแผนของคุณอีกครั้งและพิจารณาบางสิ่ง สิ่งนี้อาจช่วยคุณประหยัดเวลาและความยุ่งยากในการอนุญาตการวางแผนเมื่อคุณกำลังพิจารณาวัสดุก่อสร้างของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับที่ใช้กับบ้านที่มีอยู่ หากคุณแตกต่างจากวัสดุที่ใช้ในตอนแรกบ้านเดี่ยวศรีราชา คุณจะต้องได้รับอนุญาตหากส่วนขยายของคุณรวมถึงการสร้างระเบียง เฉลียง หรือการยกพื้นทุกประเภทบ้านเดี่ยวศรีราชา คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากการวางแผนสำหรับสิ่งนี้

เช่นเดียวกับคุณหากคุณกำลังวางแผนดัดแปลงหรือเปลี่ยนปล่องไฟ ท่อระบายอากาศ บ้านเดี่ยวศรีราชาหรือเสาอากาศไมโครเวฟหากคุณได้รับอนุญาตวางแผนการต่อเติมบ้านในอาคารชั้นเดียว โปรดทราบว่าส่วนขยายด้านหลังจะต้องอยู่ภายในหรือแนวเดียวกับผนังด้านหลังของบ้านเดิม และต้องไม่ยื่นออกมาเกินกว่าสามหรือสี่เมตร บ้านเดี่ยวศรีราชาสำหรับ บ้านเดี่ยวและบ้านเดี่ยวตามลำดับ ส่วนต่อเติมด้านหลังบ้านชั้นเดียวต้องสูงไม่เกินสี่เมตร นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความสูง

ข้อกำหนดการอนุญาตการวางแผนไม่แตกต่างกันมากนัก

ของชายคาและสิ่งเหล่านี้จะต้องนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบเมื่อวางแผนต่อเติมบ้านของคุณเมื่อวางแผนต่อเติมบ้าน 2 ชั้น อย่าลืมให้ห่างจากขอบด้านหลังไม่เกิน 7 เมตร บ้านเดี่ยวศรีราชาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณวางแผนให้หน้าต่างชั้นบนอยู่เหนือพื้น 1.7 เมตร และกระจกทึบหากบ้านที่มีอยู่ของคุณตั้งอยู่บนที่ดินที่กำหนดบ้านเดี่ยวศรีราชา ชลบุรี คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมด้านข้างใดๆ และห้ามต่อเติมด้านหลังเกินหนึ่งชั้น คุณจะไม่ได้รับอนุญาต ให้แต่งกายภายนอกบ้านหากคุณอยู่ในเวลส์ จะมีการใช้กฎที่แตกต่างออกไป บ้านเดี่ยวศรีราชาและสิ่งเหล่านี้ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมหากจำเป็น ข้อกำหนดการอนุญาตการวางแผนไม่แตกต่างกันมากนักบ้านเดี่ยวศรีราชา แต่มีสิ่งเล็กน้อยที่ต้องนำมาพิจารณาเป็นไปได้เสมอที่จะจัดให้มีการให้คำปรึกษาฟรีเพื่อพิจารณาว่าจะต้องได้รับอนุญาตจากการวางแผนสำหรับการปรับเปลี่ยนของคุณหรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้ว ส่วนที่เหลือจะราบรื่น

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://derposh.co.th/DP.php

This entry was posted in ที่พักอาศัย, ที่อยู่อาศัย. Bookmark the permalink.

Comments are closed.